Povinné informace

Povinné informace CZŠ

Název Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice
Důvod a způsob založení Církevní základní škola založena Biskupstvím českobudějovickým dne 6.11.2000 dle zákona č. 29/1984 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení zastupitelstva města České Budějovice č. 229/2000 ze dne 2.11.2000.
Poskytování základního vzdělávání v 1. -9. ročnících.
Organizační struktura ŠKOLA:
Ředitel ŠPO: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Zástupce ředitele pověřený řízením CZŠ: Mgr. Jan Schreib
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Hejdová

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Vedoucí vychovatelka: Romana Klimeková

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Vedoucí: Jitka Hudatzká
Kontaktní poštovní adresa Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice 370 01
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice 370 01
Úřední hodiny Pondělí až pátek: 7:00 – 15:00 hodin
Telefonní čísla Kancelář školy: +420 387 423 024
Ředitelna školy: +420 387 319 900
Adresa internetových stránek http://www.bigy-cb.cz/czs
Adresa podatelny Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice 370 01
Elektronická adresa podatelny czs@bigy-cb.cz
Datová schránka 5iiaeeb
Případné platby lze poukázat 98444231/0100
IČO 00666122
Plátce daně z přidané hodnoty CZ00666122
Seznam hlavních dokumentů Dokumenty CZŠ
Žádosti o informace a) ústně
   – v kanceláři školy
   – telefonicky na telefonním čísle: +420 387 423 024

b) písemně
   – osobně v kanceláři školy
   – poštou na adrese školy (Rudolfovská 23, 370 01 České Budějovice)
   – e-mailem: czs@bigy-cb.cz
Příjem podání a podnětů Kancelář Církevní základní školy, Rudolfovská 23, České Budějovice
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Vzory licenčních smluv V současné době nejsou pro CZŠ dostupné žádné vzory licenčních smluv.
Výhradní licence V současné době nejsou pro CZŠ dostupné žádné výhradní licence.
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva CZŠ 2021 - Dokument PDF (velikost cca 1,5 MB)

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní