Rozvrhy na školní rok 2022/2023

Rozvrhy I. stupeň - 2022/2023

Rozvrhy II. stupeň - 2022/2023


TŘÍDNÍ PRO ROK 2022/2023

 1. 1.A Mgr. Tomešová Marie
 2. 1.B Mgr. Bobková Jana
 3. 2.A Mgr. Kubínová Šárka
 4. 2.B Mgr. Zajíčková Anna
 5. 2.C Mgr. Macků Lenka
 6. 3.A Mgr. Kalinová Olga
 7. 3.B Mgr. Višvaderová Růžena
 8. 4.A Mgr. Holá Radka
 9. 4.B Mgr. Viktorová Dana
10. 4.C Mgr. Jakobi Šárka
11. 5.A Mgr. Šloufová Lucie
12. 5.B Mgr. Hrabánková Ivana
13. 6.A Mgr. Prokešová Věra
14. 6.B Mgr. Beránková Anna
15. 6.C Mgr. Beníčková Kamila
16. 7.A Mgr. Kryzánková Jana
17. 7.B Mgr. Bukač František
18. 7.C Mgr. Kovárna Jaroslav
19. 8.A Mgr. Volfová Jana
20. 8.B Mgr. Homzová Markéta
21. 9.A Mgr. Poláková Veronika
22. 9.B Mgr. Kulhánková Anna

SEZNAM ZKRATEK PŘEDMĚTŮ

Zkratka Předmět
Čj Český jazyk
Aj Anglický jazyk
Nj Německý jazyk
Fj Francouzský jazyk
D Dějepis 
Ov Občanská výchova
Z Zeměpis
M Matematika
Přírodopis 
Fy Fyzika 
Ch Chemie
Hv Hudební výchova
Vv Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tv Tělesná výchova
Na Náboženství
Inf Informatika
Et Etika
Drv Dramatická výchova
Prv Prvouka
Vz Výchova ke zdraví
PzkČ Příprava na přijímací zkoušky z Čj
PzkM Příprava na přijímací zkoušky z M
KrNj Kroužek Německého jazyka
KrFj Kroužek Francouzského jazyka
PH Pohybové hry
Vla Vlastivěda
IP Individuální péče
ŠD Školní družina

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní