Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

CZŠ vzdělává také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluduje je do běžných tříd. V případě potřeby je do třídy s těmito žáky na základě doporučení školského poradenského zařízení přiřazen asistent pedagoga, který plní roli podpůrného pedagogického pracovníka. Je k dispozici nejen žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ostatním dětem, pracuje pod vedením vyučujícího daného předmětu.

V letošním školním roce pracují asistentky pedagoga ve třídách 1. stupně - konkrétně ve 2.A, 3.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, na 2. stupni v 7.A.

Při práci s těmito žáky přihlížíme k jejich specifickým vzdělávacím potřebám a snažíme se jim vytvořit příjemné a podnětné pracovní prostředí.

V dřívějších letech jsme měli také několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z nichž jeden - Arnošt Petráček - dokonce vynikal svými sportovními úspěchy i přes svůj tělesný handicap!

Arnošt je vynikajícím plavcem a zúčastnil se mistrovství světa handicapovaných plavců v Jihoafrické republice. Ačkoliv byl nejmladším členem týmu, pro naši vlast vybojoval druhé místo a stříbrnou medaili v disciplíně 50 m motýlek. V roce 2008 se zúčastnil letních paralympijských her v Pekingu a získal výborné čtvrté místo. V roce 2016 se dokonce stal držitelem zlaté medaile na olympiádě v Riu de Janeiru!

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní