Školní program - online platby


        

ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby

Vážení rodiče,

v letošním roce zavede naše škola elektronické platby školních pomůcek, exkurzí, výletů a úhrad za ubytování na domově mládeže. Podobně jako některé ostatní vzdělávací instituce budeme využívat aplikaci s názvem „ŠKOLNÍ PROGRAM“. Smyslem tohoto kroku je větší pohodlí pro Vás, rodiče a transparentní nakládání s Vašimi penězi, které svěřujete škole.

Školní program slouží tedy k přesné evidenci peněz, které rodič svěří škole ve formě zálohy. Z této zálohy jsou automaticky odebírány platby, které jste až do této chvíle platili v hotovosti. Platby budou tedy bezhotovostní a každý žák bude mít samostatné konto, které si můžete ze svého počítače např. doma kontrolovat. Pokud stav konta poklesne na úroveň nižší než 200 Kč, budete informováni automaticky generovaným e-mailem.

Aby bylo možné ŠKOLNÍ PROGRAM využívat, proveďte, prosím, registraci dle následujícího postupu:

Registrace:

1. www.skolniprogram.cz

2. Registrace -> Pro registraci klikněte zde.

POZN. Pokud jste již registrováni na jiné škole, není třeba registraci opakovat. Pošlete pouze email na adresu podpora@skolniprogram.cz s uvedením svého jména, jména dítěte, školy a administrátoři provedou přeregistraci a připojení dítěte. V případě potřeby volejte na tel. č. podpory 731 303 265.

3. Vyplňte ID školy: 00666122

4. Vyplňte přihlašovací formulář (jméno a příjmení rodiče, e-mail – je potřeba pro registraci a komunikaci s programem, telefon, příjmení a jméno dítěte).
           -> Zaregistrovat

5. Na Váš zadaný e-mail Vám přijde ověřující zpráva, která má omezenou platnost, tzn. HNED ji potvrďte kliknutím.

6. Poté vyčkejte na schválení registrace třídním učitelem. Potvrzení přijde e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Po přihlášení do systému naleznete v příslušné záložce ŠKOLNÍHO PROGRAMU návody, informace a kontakty.

Pro případnou pomoc s registrací kontaktujte třídního učitele pomocí e-mailu. Pro komunikaci se správcem školy a správci školní pokladny kontaktujte Bc. Romanu Svěchotovou (svechotova@bigy-cb.cz) a Ing. Blanku Zelenkovou (zelenkova@bigy-cb.cz).

Po schválení třídním učitelem je možné provést převod finančních prostředků:

1. Přihlášení do ŠKOLNÍHO PROGRAMU – záložka POKLADNA a PLATBA – naleznete zde informaci k platebním údajům – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol.

2. Na základě těchto platebních údajů převeďte požadovanou částku ze svého bankovního účtu na účet školní pokladny.

3. Po zpracování platby z Vaší banky dojde k přičtení částky na příslušné konto. Poté je třeba převést částku na dítě, případně rozdělit mezi více svých dětí, které studují na naší škole -> PŘEVÉST

Registraci a první platbu zálohy proveďte, prosím, do 14. září 2018. Výše prvotní zálohy je doporučena na 700 Kč za každé dítě. Nezapomeňte, prosím, že pokud dítě navštěvuje školní družinu, je třeba tuto zálohu příslušně navýšit.

Podrobnější informace k registraci a obsluze školního programu naleznete na webu školy.

Děkujeme za spolupráci!

Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel ŠPO

Školní program – návod pro registraci

Školní program – návod k Online pokladně

 

 

 

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní